Share Facebook
Góp ý
Chính sách - Quy hoạch
Vốn bất động sản: Để bớt lệ thuộc vào tín dụng
 Là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và dài hạn nhưng hiện nay bất động sản (BĐS) đang lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng khiến cho thị trường này có thể gặp rủi ro và biến động khi thị trường tài chính tiền tệ có những thay đổi. Đa dạng hóa nguồn vốn, từ đó tạo ra nguồn vốn dài hạn, ổn định cho BĐS là đòi hỏi tất yếu để tạo độ bền vững cho thị trường này. ......
Đọc thêm...
Mù mịt dự án xin thêm nghìn tỷ trả nhà thầu Trung Quốc
Ngay khi mọi ưu đãi xin thêm đều được duyệt - tương ứng 1.159 tỷ đồng, hiệu quả kinh tế dự án vẫn rất mù mờ. ......
Đọc thêm...
Gia hạn gói 30.000 tỉ đồng: Thở phào!
Người vay gói tín dụng 30.000 tỉ đồng vui mừng khi đón nhận thông tin Chính phủ cho phép gia hạn sau ngày 1-6-2016 ......
Đọc thêm...
Ngày 17/3, hạn chót báo cáo cho vay gói 30.000 tỷ
Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm hành vi lách luật, trục lợi trước thời điểm kết thúc giải ngân... ......
Đọc thêm...
Trang 9 của 16
http://vinpearl.gfpro.net/ http://gfpro.net/index.php/nha-dat/bat-dong-san-ban/ot-hp2-detail
0938.63.62.83 Đầu trang